onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinkjer blir administrasjonssenter

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Gjævran og Lund er to nabogårder ca. 4 km fra Steinkjer sentrum. Foto: Harald Duklæt

Da Ole Anton Qvam vart amtmann i 1894, flytta han kontoret heim til seg på Gjævran. Etterfølgeren hans i embetet hadde også kontor på Gjævran, men flytta seinere til nabogården Lund. Sakfører Halvor Bache Guldahl vikarierte i lange perioder som amtmann, og styrte embetet fra privatboligen sin i Steinkjer. Det var altså ingen offisielle føringer som lå til grunn, men like fullt holdt nå Steinkjer på å feste grepet om amtmannsembetet.
De offisielle føringene skulle snart komme: I takt med urbanisering og bedre kommunikasjoner først på 1900-tallet ble det klart for sentralmyndighetene at ordningen med amtmenn på gårdsbruk i distriktene var avlegs, derfor ble det satt i gang bygging av amtmannsgårder i de viktigste byene i fleire fylker.

Nå, da Justisdepartementet ville bygge nytt i Nord-Trøndelag også, tilbød Steinkjer kommune to tomter: Den ene sentralt i byen, den andre i Egge kommune, men på Steinkjer kommunes eiendom i Eggelia.

Amtsingeniør Emil Astrup ga ei vurdering av de to alternativene, og tomta til den gamle realskolen med omliggende park i Påssåby’n fikk en drepende karakteristikk, særlig på grunn av de ”tarvelige” omgivelsene. Amtsingeniøren hadde sjøl kontor i den gamle realskolen, og visste vel hva han snakka om, og slik gikk det til at amtmannens embetsbolig ble liggende der den ligger, fritt over byen. Og slik gikk det til at Steinkjer festa grepet som administrasjonssenter i fylket.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur