mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Landbruk og veiledning

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Nord-Trøndelag Landbruksselskaps diplom for "Fortjenestfuld jorddyrking" fra 1925. Foto: K. Melhus, Beitstaden Historielag

Nordre Trondhjems amts landhusholdningsselskap var i formen en privat medlemsorganisasjon, men i realiteten vart den finansiert av offentlige midler. Formålet var å gi faglig veiledning i den store omleggingsprosessen i landbruket som ble innleda sist på 1800-tallet. I året 1900 oppretta selskapet en fast stilling som amtsagronom. Det var den utrettelige Albert Eggen fra Verdal som straks satte i gang veiledningsarbeid om grøfting- og jorddyrking, frøkontroll, nepedyrking, høyeksport til Østlandet, fjøskontrollforeninger og avlsarbeid.

Første verdenskrig med sine forsyningsproblemer bana veg for krisetiltak, ikke minst i jordbruket. Det var rasjonering og dyrkingspålegg gjennom offentlige inngrep, men etterspørselen etter lokalproduserte landbruksvarer ga også gode priser og optimisme blant bøndene.

På 20-tallet utvikla det seg ei alvorlig krise som vara gjennom størstedelen av mellomkrigstida, og som ramma landbruket særlig hardt. Da var imidlertid Landhusholdningsselskapet blitt til Nord-Trøndelag Landbruksselskap (i 1919) og bygd ut til et organ for å realisere stats- og fylkesmyndighetenes tiltak for landbruket. Fra sin base på Forset i Stod, og etter kvart med fire ansatte fylkesagronomer, fortsatte Albert Eggen sitt opplysnings- og påvirkningsarbeid. Som fylkeskommunens forlengede arm var Landbruksselskapet blant annet sterkt inne som initiativtaker da det viktigste redskapet for å regulere omsetninga av landbruksvarer ble satt i gang: Trøndelag Melkesentral (1930). Landbruksselskapet tok også initiativ til bureising og hadde tilsyn med den offentlige støtten. Bureisinga ble et virkemiddel for å skaffe arbeid og håp til mange dyktige bygdaungdommer som sto uten begge deler under den verste krisa.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur