søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Landbrukssamvirket

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Steinkjer Meieri Anno 1915. Foto fra Steinkjer Meieri
Steinkjer Meieri Anno 1915. Foto fra Steinkjer Meieri

Melk, kjøtt, trevirke og korn er de tunge produktene fra trøndersk landbruk, men det var behovet for samvirke om innkjøp av innsatsvarer som skapte det første storstilte samvirkeforetaket for landbruket. I 1905 organiserte de to amtstingene ”Nordenfjeldske Landhusholdningsselskapers Indkjøbs- og Salgsforretning” med de to landhusholdningsselskapene som formelle eiere, og det er dette som gjennom århundret utvikla seg til Felleskjøpet i Trondheim, en kooperativ innkjøpsorganisasjon som dekker heile det nordenfjellske Norge, slik namnet fra 1905 ga bud om. At det var amtstingene i trøndelagsfylkene som ga starten til denne utviklinga, forteller om den tilliten den politiske eliten hadde på fellestiltak.

Meierisamvirket hadde sin egentlige fødsel på 1870-tallet, med oppstart av ei rad små meierier for ysting og kjerning. Ei vart ble det grunnlagt ett meieri i uka, og like etter århundreskiftet fantes det over 800 meierier i landet. Bare i Steinkjerdistriktet kjenner en til et 20-tall meierier. Tallet gikk ned mot mellomkrigstida, men da fikk en til gjengjeld overproduksjon og prispress. Løsningen på den ødeleggende priskonkurransen meieriene i mellom lå i etableringa av en felles salgsorganisasjon. Både under etableringa av den nasjonale salgssentralen og den regionale Trøndelag Melkesentral hadde den daglige lederen for Nord-Trøndelag Landbruksselskap, Albert Eggen, en finger med. Hans aktive deltaking i utbygging av samvirketiltak er det eksempel på hvor intim forbindelsen var mellom fylkesadministrasjonen og landbrukssamvirket.

Framveksten av landbrukssamvirket bidro allerede fra mellomkrigstida til vekst i bynæringene. Viktigst i Steinkjer var Steinkjer Meieri, Bøndernes Salgslags slakteri og Steinkjer Mølle og Kornsilo.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur