onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Forbrukersamvirket

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Steinkjer Samvirkelag. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer
Steinkjer Samvirkelag. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer

Ved inngangen til 1900-tallet var sjølhusholdninga ennå et viktig element i små og store heimer og særlig blant bondebefolkningen. I byene var det framleis ikke uvanlig å holde husdyr, og poteter og grønnsaker vart dyrka på tomta eller i leide parseller i utkanten av byen. Men behovet for å kjøpe både matvarer og innsatsvarer økte, og butikkhandelen auka. Etter kvart fikk tanken om forbrukersamvirke feste, og det ble satt i drift kooperative butikker for å fjerne ”fordyrende mellomledd”.

Et særmerke ved Nord-Trøndelag er den sterke tilhørigheta bondebefolkninga har følt til forbrukerrørsla. Forbrukersamvirket ble en møteplass for bønder og arbeidere i distriktene gjennom år med politiske stormkast, og bidrog antakelig til at polariseringa ble mindre enn den ellers ville vært.

Hvor stor oppslutninga om forbrukersamvirket har vært utover fylket har variert. Delvis henger dette sammen med innflytelsen til enkeltpersoner. En av dem var Johannes Minsaas i Verdal, som bygde opp Verdal Samvirkelag til et av de store i landet.

Steinkjer Samvirkelag hadde også et betydelig innslag av gårdbrukerfamilier som kunder og andelseiere fra starten i 1907, men det hindra ikke at det kom frittstående samvirkelag tilslutta kooperasjonen i hver grend.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur