onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

NTE. Utbygging og drift

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Linjearbeidere fra NTE monterer ei høgspentlinje. Foto i privat eie.

Det er lett for oss i dag å sjå at fylkesmannen og fylkesingeniøren gjennom sin visjon la et enestående økonomisk framtidsgrunnlag for fylket sitt. Men mange i samtida rista på hodet, og på kort sikt fikk de sørgelig rett i spådommene sine. Bygginga av Follafoss kraftverk vart forsinka på grunn av streiker og andre problemer, og da verket satte strømmen på i 1923, var krona i ferd med å skrives opp, verdien av gjelda vokste, og ”ingen” ville kjøpe kraft. For å få avsetning på meir av kraftproduksjonen, vart fylkeskommunens egne institusjoner blant de første som ble elektrifisert: Sjukehusene, husmorskolene i Stjørdal og Overhalla og landbruksskolen på Mære.

Fylkesmann Guldahl oppretta et privat legat som skulle framme bruken av elektrisk kraft i landbruket, men det monna nok meir at fylkets tresliperi i Follafoss ble utbygd til vesentlig større produksjon. Over 40 prosent av elektrisitetsverkets inntekter var fra kraftsalg til tresliperiet, men både sliperiet og kraftverket gikk med dundrende underskudd, og eieren, fylket, havna i et økonomisk uføre som toppa seg i 1930, da fylkeskommunen ble trua med konkurs. Nå fikk fylkeskommunen lov-beskyttelse mot konkurs og kunne skrive ned en god del av gjelda, og midt på 30-tallet snudde situasjonen, først for tresliperiet, og et par år etter for kraftverket. Etterspørselen begynte å stige bratt. I 1940 var produksjonspotensialet i Folla fullt utnytta, og da Emil Astrup gikk av som direktør i 1937, forlot han ei lønnsom bedrift som begynte å få problemer med å dekke etterspørselen.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur