søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- Bortsatt

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Det var vanlig at unger fra småheimer vart ”bortsett”, det vil si at de flytta til en gård og voks opp der til konfirmasjonsalderen og gjerne fortsatte å være der etterpå som budeie og taus eller dreng. Det fins mange tragiske fortellinger om slike bortsatte unger, og det var sjølsagt ikke noe moro verken for foreldre eller unger å skilles så tidlig, men nå fikk de i alle fall mat og klær til skolegang sjøl om de måtte arbeide noe for det tilliks med andre unger. Ofte var det slik at det var meir eller mindre fast kontakt mellom en gård og en mindre plass, slik at fleire søsken etter hverandre kom til samme gården. Inga, født i 1896, fortalte:

Æ va heim te den da’n æ fylt ti år. Da fløtta æ åt’n Gunnar og’a Berntine Heistad. Dæm va bror og søster. Dæm va snill. A Berntine kalt mæ ”litjveitja mi”… Der mått æ hjølp-te, men du verden så my æ lerd. ”Du må vask borti kre’n” sa’a Berntine. ”Det som e’ medt på gølvet sjer du alltids”…
Han Gunnar va så glad ti hæsta. Han tæmt hæsta. Han va hussji snill. Snill med hæstan og.
Æ kom te Heistad som gjetar, men vi va med på my anna og. Vi mått vårrå med og bett kåinn… vi lerd det og.
Æ va tri år på Heistad og gjett… Ætti tri år bytta æ med a Borghild, søstra mi, så hu fekk kom dit ætti mæ. Da bynt æ i Prestgål’n som ban-pi og gjetar.


Etter enda noen år kom hun til en annen gård. Nå hadde hun starta på den vanlige yrkesstigen og var budei:

Æ va 17 år da… Budeia va no i fjøset, men hu va med på klesvask og, og på utarbe. Æ va med og hesja. Æ bynt itj i fjøset fenn seks-halv sju. Da kakka a Maren i loftet. Føst fekk kjy’n litte høy, så va’e å puss uttu båsan og bynn å melk… Det va ingen som hjølt-te med å ha-ned foret. Det mått tåttas uttu stabbin, ælles vart’e fer skryft… Det va 12 melkkyr og my ungnaut. Kyr’n stod i ei rad attmed veggen på kvar si. Så va det renna og medtgang på medta. Æ mått måkkå frau’n gjennom et høl oppå veggen.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur