mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- Jarnhesten

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Pløying med Mogulen på Hjelmset i Sparbu i 1918. Foto: Sparbu Historielag.

For å auke tilgangen på trekk-kraft i landbruket og legge til rette for større produksjon tok regjeringa ved slutten av 1. verdenskrig initiativet til å få innført traktorer av det amerikanske merket Mogul. 5 av disse vart kjøpt av sparbu-bønder som hadde latt seg rive med av framstegstru og optimisme.

Mogulen hadde en 20-hesters, ensylindra motor og parafindrift. Den brukte 7-8 liter parafin i timen og minst 4 liter smørolje om dagen, så akkurat energieffektiv var den ikke etter våre mål. Traktoren hadde jarnhjul og veide 3 tonn og vart i samtida ofte kalt ”motorplog”, for det var helst til pløying den vart brukt. En del harving ble det også. Om vinteren fòr den gårdimillom med ei stor høypresse og pressa høy som vart sendt med jernbanen til Østlandet, og om sommeren vart den delvis brukt som stasjonærmotor for gårdssager.

20-åringen Ole Tønne vart ansatt som traktorkjører gikk et 4-dagers kurs på landbruksskolen med statens omreisende mogulinstruktør, ingeniør Langballe. Han fikk med seg 17-åringen Hans Gjermstad som hjelpesmann, og så bar det i arbeidet.

Startinga… det va itj anna enn å gå oppi svenghjulet med vengster foten og så mått’n ta tak med handa og dra te. Det va nok med ein gong, så starta’n.

Det va itj nå hydraulisk løft på’n, sjølsagt. Vi ha en treskjærs plog. Vess du kjørd fast så va’e berre å kobbel ifrå og prøv å kom fram med traktor’n. Ein gong la vi ned ne’med Leirelva. Plussele datt traktor’n neri et kvekkleirhøl. Så va’e å få-ti planka og slekt, men vi mått ha støbb-brytar fer å få’n opp. Vi møyddes my ja, men når det va fint land gjekk’e bra. Det vart bra plogna og, det va itjnå å sei på det. Men det mått vårrå brei fotganga fer å snu, så den va best på store åkra.

I onnin gjekk’e døgnet rundt med pløying om hausten og harving om våren. Vi skifta på å kjør kvar tim’ vi toan så ner som om natta. Da kunn ein kjør frå 12 te 2, og så va det ein som bytta og kjørd te mårrån.


Mogulen fikk ei kort historie både i Sparbu og landet ellers. Den var for tung og ”bøklåt” for forholda, og vart etter kvart stående som stasjonærmotor om den i det hele tatt vart brukt. Først midt på 30-tallet, da den lettere Fordsonen kom, var det noen som smått tok i bruk mekanisk trekk-kraft igjen.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur