mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- Matlapper

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Fattigproblemet ble snart større enn det kommunen var rusta for. Systemet var slik at fattigkassen skreiv ut en rekvisisjon, en ”matlapp”, til dem som var uten livsmidler.

Vi mått gå åt kommunekasserer’n ætti matlappa. Det va lappa som’en kunn gå på butikken med og så få utlevert matvara… Det va vanle på Leira det, men det vart sjett på som ei skam. Særle millom ongan kunn det bli kommentert. Det kunn vårrå sløngord å få… det verste en skull gjørrå va å gå å hent sånn…

I 1932 nekta butikkene å være med på systemet lenger fordi de ikke fikk betaling av kommunen. Nå vart ordninga lagt om slik at maten vart delt ut på kommunens aldersheim. Det var bøndene i bygda som leverte mat dit, enten mot betaling eller som avdrag på skatt. Ei lignende ordning var det for ved, men i regelen vart veden kjørt ut direkte fra bøndene til dem som fikk slik forsorgshjelp.

Bitterheta var stor, men folkevittigheta var sjølsagt et våpen i sjølforsvar. En av dem som hadde fått mat på aldersheimen (det het forresten ”gammelheimen” den tida) sa ”Dæm e’ no så ferbanna seig og, den pork-jura”. Sia vart ”pork-jur” et vanlig namn på kommunekosten.

Ikke alle fortellerne gir uttrykk for like stor bitterhet. Denne mannen var bare guttunge:

Så vart’e den ordninga at bonkallan fekk lever flesk og grynmjøl oppå gammelheimen… fekk utlegna i skatt. Og så fekk vi gå oppå gammelheimen da, og fekk utskrevvi flesk og grynmjøl og…
Det va ei høgti’, gut, når æ kom heim med den fleskbølån. Det kunn vårrå en fir kilo flesk og en fem-seks kilo grynmjøl i gongen. Det va ei høgti’, fer da bars’e te å steik flesk…
Det va ei larvtid, men vi lerd itj nån uskikk.


Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur