mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- Barn i krisetid

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Bortsetting av unger vart det mindre av i oppgangstida rundt første verdenskrig, men nå, da krisa slo inn alt kraftigere, kom ordninga i bruk igjen. En av småbrukerne i stasjonsområdet ble utsatt for ei arbeidsulykke. I 1928 ble fire av ungene satt bort på gårder i nabolaget. En gutt starta som gjeter og fortsatte med onnearbeid og vanlig gårdsarbeid:

Æ ha inga lønn, men maten og klean. Det va bra mat, men klean kunn det vårrå så som så med… Æ arva en einskjeftdress etti sveiser’n. I 1930 vart æ oppkledd te konfirmasjon. Det va itj akkurat nån konfirmasjon. Sjølin skjøssa mæ te kjerka, og da vi kom tebakers va de anneran ferdig med å eta, så vi satt to-eina og fekk oss mat. Æ fekk to lommtørkle og ei slepsnål. Det skull liksom vårrå frå ongan på gården.

Ei av søstrene kom til nabogåren. Da var hun ni år.

Æ mestrivdes så fælt. Ætti fjortendåggå va æ heim på besøk, og da sa æ at æ itj villa tebakers, men hu mor sa æ mått prøv ei stund te…
Æ va banpi, og så hjølt æ te litte i fjøset. Om hausten fekk æ ny klea, så da syntes æ at æ mått vårrå der… Det va budeia æ trivdes best i lag med, så æ lura mæ ni fjøset så my som mule. Da kunn det bli skjenn å få.


Hun ble værende på denne gården i fem år, til hun var konfirmert. Ei anna av søstrene vart satt bort på en gård lenger ute i bygda, men kom tilbake igjen på seinhausten. 1928 var et dårlig år, og gårdsfolket hadde sagt at de ikke hadde råd til å ha henne. Det e’ vesst hu som hi skylda fer veret, sa onkelen hennes.

Inntrykket er at bitterheta trer klarere fram hos dem som var bortsatt i mellomkrigstida enn hos dem som opplevde det først på hundretallet.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur