onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- ”Bygdefolkets   krisehjelp”

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Plakat for Bygdefolkets Krisehjelp av Thor Wiborg ca. 1934. Foto: Det Norske Samlaget
Plakat for Bygdefolkets Krisehjelp av Thor Wiborg ca. 1934. Foto: Det Norske Samlaget

Det store antallet tvangsauksjoner skapte uro og bitterhet over heile landet. I 1931 vart det danna en ny organisasjon ”Bygdefolkets krisehjelp”. Som namnet forteller var det krisen som lå til grunn for organisasjonen. Grunntanken var å tvinge igjennom ei omfattende gjeldsordning sånn at ingen gårdbruker som dreiv forsvarlig skulle kunne tvinges bort fra eiendommen av banker og andre kreditorer. ”Krisehjelpa” agiterte for politisk-økonomiske tiltak, slik som for eksempel ei allmenn gjeldsnedskriving. Den ville også gripe inn i enkelt-saker ved å føre forhandlinger mellom den enkelte konkurstrua bonde og kreditorene. I ytterste nød var mange av medlemmene villige til å møte opp på tvangsauksjoner for å skremme slike som var kommet for å by på eiendommen. Med likeframme trusler om juling ville de altså sørge for at den opprinnelige eieren skulle få budet på eiendommen så rimelig som mulig og fortsette å bu på gården og drive den med full rett.

”Bygdefolkets krisehjelp” var mye godt et østlandsfenomen. Innherred fikk og sin egen kriseorganisasjon: ”Innherred Debitorlag”. Organisasjonen kom i stand etter initiativ fra bønder i Beitstad, og satte seg som mål å verve 1000 medlemmer på kort tid. Om den noen gang kom opp i det tallet veit vi ikke. Ei medlemsliste som fins har vel fem hundre namn, og alle er fra kommunene kring Steinkjer. Flest medlemmer er det fra Beitstad med 156, men fra en lite folkerik kommune som Ogndal var det og så mange som 84. Det var kontakt mellom ”Innherred Debitorlag” og ”Bygdefolkets Krisehjelp”, men den vart aldri formalisert på noe vis. ”Debitorlaget” var nok mindre truende i språkbruken enn ”krisehjelpa”, og foretrakk å hjelpe til med gjeldsforhandlinger mellom enkeltmedlemmer og banker. Laget ser ut til å ha vært i virksomhet helt til sekretæren vart landbruksminister i den nye arbeiderpartiregjeringa i mars 1935.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur