onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

 Sannanbygget, i forgrunnen, berget unna bombene i 1940. Lenger bort er det stor byggeaktivitet i Kongens gate. Gjenreisinga av Steinkjer ga mange arbeidsplasser. Foto i privat eie.
Sannanbygget, i forgrunnen, berget unna bombene i 1940. Lenger bort er det stor byggeaktivitet i Kongens gate. Gjenreisinga av Steinkjer ga mange arbeidsplasser. Foto i privat eie.

En dag i 1944 kom to unggutter fra Sunnmøre til Sparbu. De hadde flykta fra trusselen om å bli tvangsutskrevet til arbeid for tyskerne. De hadde med seg noe møbelstoff av papir og annet materiale de hadde raska med seg fra møbelbygda heime. De fikk leid seg et loftsrom hos en snekker i stasjonsområdet, og med hjelp av ham satte de i gang møbelproduksjon i småskala.

Freden kom. Det var to skrikende behov som særprega bygda og heile landet. Det ene var behovet for varer både til produksjon og forbruk etter at kriser og krig hadde hindra utviklinga så lenge. Det andre var behovet unge kvinner og menn hadde for å komme seg ut og finne et alternativ til gårdsarbeid og påtvunget lediggang. Men statsmaktene satte grenser for å få tilfredsstilt behova. Med bitter erfaring fra den økonomiske bobla som satte inn etter forrige krig innførte de rasjonering av byggevarer og annet innsatsmateriell. Gjenreisinga skulle foregå planmessig. De viktigste oppgavene måtte komme først, resten måtte vente til seinere. Slik ville de hindre at en ukontrollert økonomi skulle føre til inflasjon og nytt sammenbrudd.

Men det fantes muligheter innafor den ramma staten satte. Gjenreisinga av Steinkjer var ei slik mulighet, og ungdommer fra bygdene omkring flokka seg hit etter arbeid. Det nye Steinkjer og alle andre måtte ha møbler og innbo, og de to sunnmøringene stampa fram Nordenfjellske stol- og møbelfabrikk av leira ved stasjonsområdet i Sparbu og hadde 10-15 mann i arbeid og ubegrensa avsetning.

Trass i begrensningene var det mange unge som kom seg ut av bygda eller inn i meir industriprega arbeid de første 4 – 5 åra etter krigen. Den aldersbetinga yrkesstrukturen var intakt i hovedsak: De fleste ungdommene sin vei inn i yrkeslivet starta med dreng- og tausarbeid på gårdene, men tida de oppholdt seg i disse yrkene vart kortere enn før. Bøndene begynte å merke at kvaliteten og stabiliteten av arbeidskrafta ikke lenger var den de var blitt skjemt bort med i krisetidene. De så seg omkring etter alternativer til den arbeids- og hestekraftkrevende produksjonsmåten de var blitt vant med gjennom ti-år etter ti-år. Hvor var alternativet? Først med Koreakrigen først på 50-tallet kom sjansen: Tømmerprisene ble gode samtidig som traktorsalget vart frigitt. En vinter i skogen kunne betale for en flunkende ny Ferguson-traktor. Det store skiftet hadde starta: En sparbu-ungdom fra 1900 hadde uten problem kunnet gå rett inn i arbeidslivet i bygda i 1950. Femti år seinere hadde han vært hjelpeløs.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur