onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

- Diktatur

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

I frihetsglede reiv et knippe gymnasiaster ned det forhatte solkorset som prydet Wimpelmannsgården i Steinkjer gjennom krigsåra. Foto: Sigurd Hegdahl/Foreningen Gamle Steinkjer.

Diktaturet kom likevel, på geværmunningenne til den tyske invasjonsmakta. I september 1940 gjorde diktatoren (den offisielle tittelen var ”reichskommisar”) Josef Teboven minipartiet Nasjonal Samling til eneste lovlige parti og pekte ut ei regjering med et flertall NS-medlemmer. Noe av det første det nye styret gikk i gang med, var å reformere lokaladministrasjonen etter ”førerprinsippet”. Prinsippet gikk ut på at beslutningene ble tatt av den øverste lederen og satt i verk av hans underordnete. Det var demokratiet snudd på hodet. Fylkesmannen (som også skulle utpekes etter førerprinsippet) skulle i samråd med formannen i fylkespartiet (”fylkesføreren”) peke ut orføreren i kommunene og et antall ”formenn” som sammen erstatta det gamle kommunestyret. Ordføreren skulle legge fram viktige saker for formennene, men når saken var diskutert, var det ordføreren som fatta endelig vedtak.

Til å begynne med var det ikke bare NS-medlemmer som ble ordførere og formenn. Det var rett og slett ikke mange nok, og de som fantes mangla kvalifikasjoner. Men Nasjonal Samling var i vinden nå. Noen mente at tyskernes seier ikke var til å unngå, og at den eneste måten å oppnå ordna tilstander var å tilpasse seg diktaturet. Mange var ennå merka av bitterhet mot det de mente var demokratiets maktesløshet i mellomkrigstida. Bare i de fire siste månedene av 1940 vart medlemstallet 5-dobla, og tilsiget kom fra begge de fløyene som hadde sett diktaturet som et alternativ i mellomkrigstida.
Det var Bondepartiet som hadde ordføreren i Sparbu da krigen kom. Han var en av dem som underordna seg det nye styret og meldte seg inn i NS. Han fikk derfor fortsette som ordfører i det nye regimet og ble sittende ut krigen.

Etter kvart som krigslykka snudde seg og tyskernes overgrep vart kjent, mista folk meir og meir smaken på diktatur og førerprinsipp. Det vart vanskelig å få folk utafor NS til å sitte som sandpåstrøere for ”førerne” i ordførerstolen, sjøl om de ble utsatt for press for å fortsette. Sist på krigen var kommunestyrer og alle underutvalg fylt av maktesløse partimedlemmer med og uten kvalifikasjoner.

Da rettsoppgjøret kom ble alle NS-medlemmer holdt kollektivt ansvarlig for krigsdiktaturet og fikk fengselsstraff eller bøter. Ordføreren i Sparbu var en av dem som vart dømt strengest, sjøl om han forsvarte seg med at han hadde gjort det som var best mulig for kommunen i ei vanskelig tid. Og tanken om en styreform til erstatning for demokratiet har hatt få talsmenn sia.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur