søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Virkemåte/prinsipp

Forfatter: Magne Kvistad

VIRKEMÅTE / PRINSIPP
En vannkraftstasjon er et avansert og komplisert teknisk anlegg som spenner over mange fagområder.
I en vannkraftstasjon foregår energiomformingen i flere trinn slik:

Stillingsenergi - Bevegelsesenergi - Mekanisk energi - Magnetisk energi - Elektrisk energi.

I hver overgang vil vi naturlig ha energitap som man forsøker å gjøre så lite som mulig. Ut fra blokkskjemaet, som er tegnet foran, kan vi følge energiomformingen i en vannkraftstasjon. Vi begynner i primærkilden som er vannmagasinet.

Virkemåte/prinsipp
1 Vannmagasinet
2 Turbin
3 Generator
4 Trafo
Turbinregulatoren
Spenningsregulatoren