tirsdag, 15.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
       

Hva er en elektrisk transformator?

Forfatter: Magne Kvistad

Engelskmannen Michael Farday var en stor oppfinner som levde i tiden 1791 -1867.
I 1831 fant Faraday opp induksjonsloven som i korthet går ut på at når en magnet beveges inn i en spole av metalltråd, vil det induseres elektrisk spenning i spolens viklinger.
Når magneten trekkes ut fra spolen, vil det induseres spenning igjen, men nå med motsatt polaritet.

Hvis vi har to spoler som anbringes i nærheten av hverandre vil vi oppnå samme resultat hvis det sendes en elektrisk strøm gjennom den ene spolen. Strømmen i spolen vil skape et
magnetfelt som trenger inn i den andre spolen, akkurat samme virkning som når en magnet beveges inn i spolen.
Hvis vi kopler fra strømmen vil magnetfeltet forsvinne, og det induseres en elektrisk spenning med motsatt polaritet.

Hvis vi har to forskjellige spoler som plasseres i nærheten av hverandre, og den ene spolen mates med vekselstrøm, vil det oppstå et vekslende magnetfelt omkring spolen som vil ramme den andre spolen. Dette medfører at det i spolen nummer to induseres en vekselspenning.
Vi har i prinsippet en transformator.

Hvis det plasseres en jernkjerne mellom de to spolene fås en forsterket magnetisk virkning.
En elektrisk transformator består i prinsippet av en jernkjerne som har to eller flere isolerte spoler.
Ved å velge mange vindinger i spole nummer to, vil vi få høyere spenning, dvs. opptransformering av vekselspenningen, for eksempel fra 230V primært til 1000 V sekundært.
Ved å velge færre vindinger i spole nummer to enn i spole nummer en, vil vi få nedtransformering, for eksempel 230V til 5V, osv.

Årstallet 1831 kan regnes som elektrisitetens fødselsår!