søndag, 19.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Mange små kraftstasjoner

Forfatter: Magne Kvistad

Direktør Alf Haaland. Foto: NTE 50 år.

I tidsperioden 1910 – 40 ble det bygd et stort antall små kommunale og private kraftverk i Norge.


Når en kraftstasjon skulle bygges, kunne kanskje grunneiere, eller naboene forhandle seg til en ettertraktet fast stilling, uten at det var noe krav om utdanning som var spesielt tilpasset kraftstasjonsdrift. Det fans heller ingen yrkesutdannelse for kraftstasjonsmaskinister.
Anleggene var ofte enkle, med mye mekanikk, og mindre automatikk. Maskinisten var en innsiktig, samvittighetsfull og dyktig person som kunne gjøre det meste i stasjonen. Flere småstasjoner var ofte enmannsbetjente, og vedkommende maskinist måtte være svært allsidig. Stasjonene var private, kommunale eller fylkeskommunale småkraftverk som ikke var i samkjøring, men ble kjørt i separat drift.
Men slik ville det, og kunne det ikke fortsette. I femti-sekstiårene begynte det en storstilt utbygging av store vannkraftverk i Norge. Vi kan nevne: Nea, Tokke, Røssåga, Namsen, Innset, Vinstra, Ulla-Førre m.fl..


De nye kraftstasjonene som etter hvert ble bygd var kompliserte anlegg, utstyrt med masse automatikk og styringer.
NVE (Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen), NEKF (Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund) og NEVF (Norske Elektrisitesverksers Forening), fant situasjonen etter hvert nokså uholdbar med hensyn til kvalifikasjoner og mangel på driftspersonell.
De tok kontakt med utdanningsdepartementet (KUD) med krav, eller ønske, om en tilpasset yrkesutdanning for kraftstasjonspersonell.
Behovet ble offentlig kjent, men dette var et nytt fagområde for skolene. Å utdanne kraftstasjonspersonell med så vidt bredt faginnhold var absolutt uprøvd i yrkesutdanningen på den tid. Skoleverket stod uten utstyr og læremidler og uten lærekrefter for en slik utdanning.
I den første tiden skjedde det ingen ting.

Adm. direktør Alf Haaland ved Nord Trøndelag Elektrisitetsverk var også formann i styret for yrkesskolen i Egge. Han fattet stor interesse for kraftstasjonsopplæring, og grep saken raskt.

Mange små kraftstasjoner
Kraftstasjonskurs
Hovedmål for opplæringen
Turbinlære
- francisturbin
- peltonturbin
Simulator som hjelpemiddel
- linjemodell
- linjemodell ASEA
Kursdrift
Energiskole
Et EU-prosjekt
TEKNISK FAGSKOLE
En ny tid