tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
       

Forhistorisk tid

ELDRE
STEINALDER
YNGRE
STEINALDER
BRONSE-ALDER ELDRE JERNALDER YNGRE JERNALDER
8000 f.Kr. - 3000 f.Kr. 3000 f.Kr - 18000 f.Kr eldre bronsealder 1800-1000 f.Kr

yngre bronsealder 1000-500 f.Kr.
førromersk jernalder 500 f.Kr - Kr.f.

romertid
Kr.f - 400

Folkevandr-tid 400 - 600
merovinger-tid 600 - 800

vikingtid 800 - 1000
3000 f.Kr. 1800 f.Kr. 500 f.Kr. 600 1000
Tekst:

 • Einar Sandvik: Hovedforfatter
 • Steinar Ressem: Omtale av Egge i Snorre-tekster
 • Ann-Mari Rosenlund: Deler av bygdeborgstoffet Basiskilder for framstillinga har vært Egge historielags hefte for ei historisk vandring på Egge, Gunnar Grovens hefte "Fornminner og oldsaker i Steinkjer kommune" og Ann-Mari Rosenlunds mellomfagsoppgave om fem bygdeborger i Steinkjer kommune. I tillegg er det brukt stoff fra diverse bygdebøker og tidsskrifter, samt muntlige opplysninger fra ulike hold.
  Foto:
 • Ann-Mari Rosenlund - Egge barneskole
 • Rolf Andersen - Steinkjer videregående skole
 • Harald Duklæt - Steinkjer videregående skole “
 • Ellen Lillevestre - Steinkjer videregående skole
 • Steinar Ressem - Steinkjer videregående skole
 • Einar Sandvik - Steinkjer videregående skole
 • Olav Skevik - Stiklestad Nasjonale Kultursenter Vitenskapsselskapet i Trondheim har velvillig latt oss få bruke fotografier fra samlingene sine. Foto: P. Braarud, P. Fredriksen m.fl. Kart:
 • Steinar Ressem / Statens kartverk: Landhevingskart
 • Einar Sandvik: Kartskisser over plasseringa av bygdeborger Vi har også fått bruke kartskisser og illustrasjoner laga av Kari Støren Binns og O. Hemmendorff. I tillegg er enkelte eldre kartskisser gjengitt.

 •