tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Jektbygging

Forfatter: Lars Waggen

Jekta PAULINE ble sjøsatt på Inderøya i 1860 under navnet LETNESJEKTA. Den ble i 1897/98 ombygd av Nils Ovesen i Steinkjer. Foto: Harald Duklæt

Avskrift etter Lars Waggen i modernisert språkdrakt. Opprinnelig skrevet i 1908 og utgitt i 1982 av Beitstaden Historielag.

Beitstaden Historielag 2006
Jan Haraldsen


Jektbygging var det mye av her i Inntrøndelag for en 20-30 år siden. Nå er det nesten helt slutt med det. Jeg tenkte derfor at det kunne være artig å friske opp litt i minnet om denne gamle drifta slik som den artet seg her i denne landsdelen.

Fra 1840-åra og utover til 1870-åra var det stor framgang i mange næringsgreiner her inne. Noen gode fiskeår i Lofoten, storsild i Åsver og andre steder. Større handelsvirksomhet til Nordland fra Trøndelag. Store branner i Nidaros og andre byer bevirket at prisene steg både på tømmer og andre varer, så handelsvirksomheten og omsetningen økte. Således ble det behov for flere og flere skuter til å frakte ulike varer og tilfang mellom forskjellige steder.

Jektbygging
Dampskip
Rigg
Arbeidsinnsatsen
Jekta
Jektbyggerne
Utviklingen