tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Magistrat Morten Smith Petersen

Forfatter: Odd Birger Grønli

Det eneste kjente bilde av magistrat Morten Smith Petersen.
Det eneste kjente bilde av magistrat Morten Smith Petersen.

Tekstene av Odd Birger Grønli og de fleste bildene er hentet fra artikkelen ”Grunnlegger i glemmeboken” i Steinkjer-Avisa fredag 4. mai 2007.

Steinkjers grunnlegger og første magistrat, Morten Smith Petersen, fikk ikke noe godt ettermæle. Da han døde 8. mars 1872 hadde han lagt ned 19 års hardt arbeid for Steinkjer.
Så gikk han i glemmeboken. Torbjørn Haugen har funnet dokumentasjon i Statsarkivet i Trondheim på at Øvre Lø var helt nedslitt i 1853 og at fogden i løpet av 19 år bygde opp gården til en flott eiendom. – Det er ingen tvil om at fogd og magistrat Morten Smith Petersen brukte både sine egne penger og penger fra fogderiet for å bygge opp gården. Staten eide gården og dette var investeringer som måtte gjøres. Da fogden døde var Øvre Lø en praktgård, mens fogden var blitt en fattig mann, sier Haugen, som mener at fogden fikk et uriktig ettermæle. Han burde vært frikjent for lengst, sier Haugen.

Magistrat Morten Smith Petersen
Fogdstillinger
Lov om Losse- og Ladestedsrettigheder
Etablerte byen
Døde
Ble hyllet
Flagg og gullur
Gårdens historie
Kunne ikke skjedd i Danmark
Laura Kieler
Kostbar opprustning
Døde fattig
Grunnleggeren ble glemt
Enorm innsats
Ettermælet oppreist
Historielaga