tirsdag, 15.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Elektrofagenes historie

Forfatter: Magne Kvistad

Fra begynnelsen av 1900-tallet, og i de nærmeste tiårene, ble det bygd en rekke elektrisitetsverker rundt i landet.
Virksomheten førte til behov for personell til drift og vedlikehold, linjebygging, husinstallasjon, reparasjon og salg m.v. Situasjonen var ganske lik over alt, vil vi tro.

Det gikk flere tiår etter elektrifiseringen i landet, før de som arbeidet i elektrobransjen fikk fagopplæring, og det vi i dag mener med fagbrev. Det fans nemlig ingen systematisk opplæring i elektrofagene, og sertifiseringen var heller ikke satt i system.
For å arbeide innom de ulike elektrofagene kreves det i dag fagutdanning og fagbrev, eller det vi ofte kaller sertifikat.

Elektrofagenes historie
Men når ble sterkstrømsfagene sertifisert?
Systematisk fagopplæring i elektrofagene
Nordisk etterutdanning av elektrolærere
Overheadprosjektorer
Utviklingen i elektrofagene
Transistoren
Tyristoren
Samarbeid med næringslivet
Skjemateknikk
Prorammerbare logiske styringer - PLS
Sikkerhetsforskrifter og driftsforskrifter
Linjemontørfaget/energimontørfaget
Energimontørfaget
Mangel på energimontører
Opplæring av energimontører i N-T
Arbeid under spenning AUS
Den første kjente historien om AUS
Øvingsanlegget for AUS i Steinkjer
De ulike metodene
Hvorfor AUS
Men ikke all god informasjon har nådd fram?