tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Paradisbukta

Forfatter: Lars Lilleby Macedo

Steinvika 1954. Her vises Katteraasplassen med nærliggende områder godt, og man får en fin forståelse om hvordan de tre husmanssplassenes parseller var fordelt. På dette bildet ligger Hollanplassen ovenfor sagbruket, mens husene på Visetplassen er borte.

I Paradisbukta har det vært tre husmannsplasser som alle tre ble satt opp i perioden fra 1875 – 1885. Dette var husmenn med husmannskontrakter som ble ingått i slutten av ”husmannsperioden” – egentlig like før husmannssystemet ble avskaffet som vanlig skikk og bruk. For husmannsfamilene i Paradisbukta betydde dette at kontraktene med onntimsplikt hos Egge gård ganske fort ble byttet ut med bygselskontrakter fra Steinkjer kommune. I 1886 bød det seg en sjanse for Steinkjer kommune å kjøpe Egge gård på tvangsauskjon. Med på denne handelen ble også Egge gårds husmenn, eller rette sagt iallefall husmannshusene.

Husmannshusene var nok ikke videre verdifulle i denne sammenheng, for man kan lese at kirkeportene ved Egge kirke ble verdisatt med samme takst som de tre husmannshusene i Paradisbukta. Onntimsplikten ble omgjort til en årlig bygsel, og husmannsfamilene ble på denne måtene egne herrer over hus og grunn. Dette var etter forhandlinger med kommunen, hvor en av de minst formuede husmenn i Eggebogen foreslo at avgiften skulle beregnes etter et tillegg på dagpengene av 10 øre.

Paradisbuktas struktur slik vi kjenner den idag er på mange måter opparbeidet av disse husmennene som valgte å bosette seg her for godt over 100 år siden. Av Axel Benums ”Husmennene i Egge ” kan vi lese at familiene i Paradisbukta levde av små-skalalandbruk og fiske. Etterhvert kom sagbrukene i Steinvika til å spille en viktig rolle for sysselsettinga i nærområdet, og ofte ble husmennsønnene industriarbeidere ved sagbrukene eller andre fabrikker. Overgangen fra husmannssvesen til industriarbeidere bød på fast inntekt og bedre kår.


Paradisbukta
Hollandplassen
Katteråsplassen
Bygselskontrakt
Visetplassen