torsdag, 20.01.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Steinkjer som stor industriby?

Forfatter: Magne Kvistad

"Lundleiret", den store flata midt på bildet, var foreslått til tomt for et nytt, stort jernverk som skulle bygges i Norge. Foto: Harald Duklæt.

Straks etter krigen var det sterk politisk vilje til å bygge et stort norsk jernverk. En prestisjesak!

Det ble lansert seks mulige steder for etableringen. Steinkjer var ett av stedene.
Å bygge et stort statlig jernverk var ingen spøk med hensyn til kapital, råvaretilgang, strømforsyning, vannforsyning, transport, arbeidskraft, tomtespørsmål for så vel jernverket som til boliger og infrastruktur.

Statens jernverkskommisjon ble etablert, og det fulgte lange utredninger, og følgende lokaliseringer for bygging av Norsk Jernverk ble lansert: Larvik, Spildra i Kvænangen, Steinkjer, Orkanger og Mo i Rana.

Etter 13 timers debatt med 47 innlegg, ble det den 10. juli 1946 fattet vedtak i Stortinget om bygging av Norsk Jernverk i Mo. Orkanger var et aktuelt alternativ under avstemningen.
I Steinkjer var et mulig tomtevalg for Jernverket på Lundleiret.


Steinkjer som stor industriby?
Norsk Jernverk