torsdag, 20.01.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Edvard Lillemark

Forfatter: Mentz Lillemark

Heimplassen til Edvard Lillemark var småbruket Lillemark, "Litlmarka", foran Klempen i Egge ved Steinkjer. Foto: Harald Duklæt.

Artikkelen het opprinnelig "GRÅSTEINSMUREREN FRA EGGE SOM REISTE MINNEBAUTAER". Den sto i EGGE HISTORIELAG - ÅRBOK 1993. Bildematerialet er utvidet.


Edvard Lillemark hette han og vart født på småbruket Lillemarka i Egge den 3. februar i 1883 og vokste opp med tre brødre. Etter at han vart konfirmert var han ute i forskjellig arbeid i nabolaget og andre steder, bl.a. ved anlegget i Folladammen.

Etter endt landbruksskole på Mære hadde han agronomstilling i Stjørdal en tid. Da Steinkjer skulle bygges opp etter brannen i 1900 ble han med i murerlære hos Johannes Kirknes, og det var i den tiden gråsteinsmuring. Dette førte til at gråsteinsmuring ble hans yrke ved siden av at han drev heimrommet Lillemarka.

Edvard Lillemark
Byggearbeider
Medarbeidere og handlangere
Bauta over O. A. Qvam
Forberedelsene
Reisingen
Bautaen i Våttabakken
Verktøyet
Transport og reising
Ola Five
Hjelperne