tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Innledning

Kulturminnene er beskrevet av Kari Støren Binns, Ingrid Smestad og Richard Binns. Tekster, kart og noen av bildene ble opprinnelig presentert i guiden som ble brukt under ”Historisk vandring FAGERHEIM – VIBE – HELGE arrangert av Ogndal historielag v/Helge Tønne og Egge historielag v/Torbjørn Haugen. Vandringen ble avviklet 3. juni 2007.
Vibe gård er beskrevet av Berit Tønne.
Presentasjonen i nettstedet er digitalisert og tilrettelagt av Harald Duklæt.Tema for historielagenes vandring denne gangen er jernalderen (perioden ca 500 f. Kr.f. – 1030 e. Kr.f.) og de forutsetningene denne tidsalderen hadde i bronsealderen, slik den kan ha artet seg i og omkring Steinkjer. Hvordan var gårdsbosettingene og samfunnsforholdene? Hvordan tenkte menneskene og hva slags religiøse forutsetninger hadde de? I byens umiddelbare omegn finner vi spor etter den rike gårdsbosetningen som fantes på den tiden, og som har velstelte store gårder den dag i dag: Lund, Gjevran, Egge, Hegge, By, Rein, Helge, Geilvoll, Vibe, Rise, Skjefte, Trana og flere videre omkring. Fra disse gårdene kjenner vi til gravfelt som dels har gravminner av utforming og størrelse som ligger godt over gjennomsnittet. Området utgjorde et tyngdepunkt både økonomisk og kulturelt. Angående gården Hegge så han vi nesten si at den er utgangspunktet for dagens Steinkjer.

Egge historielag

Ogndal historielagInnledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)