torsdag, 20.01.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Naustvollen

Forfatter: Harald Duklæt

Kart 1. over Nordsia i Steinkjer 1835. Kart 2. viser planlagt gatenett i 1882 med antydet plassering av Naustvollen. Avgrensingene var Prinsens gade (Ølvegata), Grønne gade (Bogavegen), elvebredden med naust og verftstomter og Dampsaga.

Karter viser bebyggelsen på Nordsia i 1835. Det var ikke mange innbyggere, og husene lå langs det beskjedne gatenettet. De store flatene som lå mot fjorden, vest for bebyggelsen, var tidligere sjøbunn. Landhevingen løfter landskapet, og da flatene kom opp over sjøen og hadde fått litt vegetasjonen, ble de utnyttet til beiteland eller havneganger som er betegnelsen på kartet. Videre uttørring gjorde at området ble dyrkbart. På Nordsia hadde de fleste eiendommene et uthus og det ble drevet jordbruk på små åkerlapper. Husdyra ble sluppet på beite på Leiret.

Varetransporten foregikk i stor grad på fjorden, og kartet viser flere små sjøbuer og naust langs bredden ved utløpet av elva. I naustene kunne de trekke inn båtene og samtidig lagre varer som hadde blitt hentet med båt eller skulle fraktes sjøvegen til mottakere langs fjorden. Naustvollen, tidligere skrevet både Nøstvolden og Naustvolden, ble dermed et naturlig navn på dette området.

Naustvollen
Brygger og båttrafikk
Jernbanebrua og havneforholdene
Jektfarten
Fjordfiske/ Fisketorget
Fossekraft/dampkraft
Treindustri
Nøstvoldens Dampsag
A/S Stenkjær Dampsag & Høvleri
Bruksendring i Dampsaga
Dampsaga Kulturhus
Kirknesvaag Sagbruk & Høvleri AS
Stenkjær Mekaniske Verksted
Stenkjær Støberi A/S
A/S Stenkjær Verftsamlag
Stenkjær Verft og Slip A/S
Kilder