tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
Naturressurser og kulturlandskap

Nodal bru i Kvam
Eggegrenda
Kalk - kalkbrenning
Tegl - teglverk
Jordbruk og Bosetting
Slipsteinsberget i Sparbu
Gammel husbygging og verktøy
Elektrisitetsforsyningen
Ferdselsvegen over Namdalseid
Østbyfossen vasskraftmiljø
Gruvedrift
Steinkjerskogen
Hell - Sunnanbanen
Saltkoking
Steinbrudd og steinarbeid
Byafossen, gårdsdrift og industri