tirsdag, 18.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Ei stue på Vada i Malm

Forfatter: Lars Waggen

Fasade. Tegning: Jan Haraldsen
Fasade. Tegning: Jan Haraldsen

Avskrift etter Lars Waggen i modernisert språkdrakt. Opprinnelig skrevet i 1908 og utgitt i 1982 av Beitstaden Historielag.

Beitstaden Historielag 2004
Jan Haraldsen

Mange av bildene er tatt på Egge Museum der elever fra Egge vg skole restaurerer Byasetra sammen med tømrerlærer Jon Olav Kringen
.


Vi vet at kong Olav Kyrre endra de gammelnorske husa på kongsgårdene sine. Særlig var det vel med ildstedet og inndeling innvendig han gjorde endringer på. Og folk som så seg hag i det, og som hadde råd, virke og tid til det, tok til å bygge på samme viset når de bygde nytt. Så det gikk visst ikke så lenge før det ble det allmenne eller vanlige. Denne bygge- og husskikken ser det ut til har holdt seg flere hundreår framover. Noe var det vel som kunne skille mellom landsdelene også på dette området. Ikke alle steder tok de så fort etter det nye, og litt forskjellig var det da også med virke og råd.

Jeg tenkte det kunne være moro for de som søker å få greie på gamle skikker og husstell, å få vite hvordan ei stue ble bygd og innredd i Inntrøndelag for et par hundreår siden. Derfor vil jeg her forsøke å greie ut om slikt som jeg la merke til her i fjor, da naboene reiv og flytta ei utgammel stue på Vada i Beitstaden (Malm).

Ei stue på Vada i Malm
Huset
Utforming
Kjeller og golv
Vinduer og loft
Lafting og kledning
Ildsteder
Sengeplasser
Bord og redskap
Ombygginger
Arbeid og måltider