tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
       

Okkupasjonstida - et sammendrag

Forfatter: Einar Sandvik

Etter at kampene i Norge var over våren 1940, dro mange nordmenn til England eller USA for å fortsette kampen derfra. Det ble bygd opp egne norske hær-, marine- og flyavdelinger i Storbritannia og Canada. Mange nordmenn gjorde også tjeneste ved britiske militære avdelinger.

I tillegg må det nevnes at storparten av den norske handelsflåten var ute på havet da Norge ble hærtatt, og disse skipa ble stilt til rådighet for de allierte, og var et viktig bidrag til at kampen ble vunnet. De største tapa av norske liv var blant sjøfolk i handelsflåten.

De norske militære styrkene i utlandet utgjorde utefronten. Sjømennene i handelsflåten må vel kunne reknes som en del av utefronten, sjøl om de formelt var sivile. Vi vil prøve å få med stoff om personer fra distriktet som deltok i utefronten.

Et mindretall valgte å samarbeide med tyskerne, mens mange nordmenn tok opp kampen mot de tyske okkupantene her i Norge på ulike måter, som gjennom sivil ulydighet, undergrunnspresse, etterretningsvirksomhet eller sabotasjeaksjoner. Dette er blitt kalt hjemmefronten. Vi skal gi noen glimt fra denne virksomheten på disse sidene.

Krigen forandra også hverdagen for folk i form av redusert frihet, gjennom forbud, kontroll, sensur, angiveri og utrygghet på flere måter. Begrep som blendingsgardiner, bomberom og fangeleirer ble en del av hverdagen. Vareknapphet og rasjonering hørte også til dagliglivet.