tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Gjævran i forhistorisk tid

Forfatter: Egge Historielag v/Gunnar Fossum og Torbjørn Haugen.

Foto: Arvid Henriksen
Foto: Arvid Henriksen

Gården dekker i dag et større areal som strekker seg fra sjøen og flere kilometer inn i marka. Vi må gå ut fra at det har vært bosetting i deler av dette området helt siden steinalderen. Men landskapet har endret seg i løpet av de kanskje 10.000 årene det har bodd folk her. Havet sto omkring 170 meter høyere enn i dag, da isen begynte å trekke seg tilbake. Nivået sank ganske raskt, og ved slutten av steinalderen for omkring 4000 år siden var nivået bare ca. 20 m høyere enn dagens havnivå. Likevel vil landskapet også på denne tiden ha vært svært forskjellig fra det vi ser i dag.
Vi har ingen funn fra steinalderen på Gjævran, men slike funn fra andre deler av Egge viser at det med sikkerhet har bodd folk i området også på denne tiden. Manglende leting er nok årsaken til at vi ikke har gjort noen slike funn.

Det er heller ikke gjort funn fra bronsealderen (1800 - 500 f.Kr.) på gården. Men enkelte udaterte gravminner kan kanskje være fra denne tiden. Først når vi kommer opp i jernalderen fra omkring Kr.f. finner vi spor etter folk på Gjævran. Det finnes en rekke fortidsminner på gården. Funnene fra den eldste delen av jernalderen (0-500 e.Kr.) er gjort i nærheten av husene på gården.

Gjævran i forhistorisk tid
Gjævran i middelalderen
Skogsveg innover i Gjævranmarka
Gravhaug: En langhaug
Arkeologisk undersøkelse
Bakgrunn
Undersøkelsen
Bautaen
Gravfelt i Gjævranmarka
Gravrøys
Hvordan bodde folkene i Gjævranmarka
Målingene
Jernalderhus