torsdag, 20.01.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Hell - Sunnanbanen

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard (Bilderedigering H. Duklæt)

Sunnan stasjon. Foto: Forr Historielag
Sunnan stasjon. Foto: Forr Historielag

Tida fra stortingsvedtaket om bygging av Hell – Sunnanbanen og fram til den sto ferdig, falt nøyaktig sammen med konsulatstriden og oppløsninga av unionen.

Byggevedtaket i 1894 forutsatte et betydelig økonomiske bidrag fra distriktet banen gikk igjennom, men på slutten av 1800-tallet herska det økonomisk optimisme, og dette gjorde at de nødvendige politiske vedtak i saken satt løst. Først på 1900-tallet kom et generelt økonomisk tilbakeslag som ble forsterka av fleire dårlige år i landbruket i Trøndelag, og ferdigstillinga av banen ble forsinka. Dagen etter kongevalget, den 14. november 1905, kunne imidlertid banen få si offisielle åpning fram til Sunnan stasjon ved Snåsavatnet. Da hadde banen alt bidratt til å omforme innherredsbygdene på fleire måter.Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur